Wojciech Darasz (1808-1852)

Polski działacz polityczny, publicysta.

Uczestnik powstania listopadowego, po insurekcji na emigracji we Francji, był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, w tym jego najwyższej władzy – Centralizacji. Był też redaktorem naczelnym pisma TDP „Demokrata Polski”. Po rozwiązaniu Towarzystwa wyjechał do Wielkiej Brytanii.