Walery Wielogłowski (1805-1865)

Działacz polityczny, pisarz, publicysta, wydawca.

Urodził się 6 grudnia 1805 r. w Proszówkach. Wziął udział w powstaniu listopadowym, kończąc służbę w stopniu majora i z krzyżem Virtuti Militari za odwagę. Działał w konspiracyjnym Stowarzyszeniu Ludu Polskiego. Od 1836 r. przebywał we Francji, angażując się w życie emigracji, m.in. przystępując do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W 1848 r. osiadł w Krakowie, gdzie stworzył księgarnię i wydawnictwo, publikujące autorów polskich i obcych. Był redaktorem ukazującego się w Krakowie tygodnika społeczno-ekonomicznego „Ognisko”. Zasiadał w krakowskiej Radzie Miejskiej i w Sejmie Krajowym we Lwowie. Współorganizował Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i był jego sekretarzem. Znany był z konserwatywnych i ultramontańskich poglądów. Zmarł 11 lipca 1865 r. w Krakowie. Napisał m.in. Polska wobec Boga (1846), Emigracja polska wobec Boga i narodu (1848) i Polska na drodze pokoju i miłości (1865).