Walenty Zwierkowski (1788-1859)

Polski publicysta, działacz niepodległościowy.

Walenty Zwierkowski

Żołnierz w czasie wojen napoleońskich, poseł na Sejm Królestwa Kongresowego, uczestnik powstania listopadowego, po jego upadku wyemigrował – był aktywnym uczestnikiem politycznego życia emigracji (m.in. jako członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego).