Tomasz Krępowiecki (1798-1847)

Polski działacz polityczny związany z lewicą niepodległościową.

Wziął udział w powstaniu listopadowym – był wówczas wiceprezesem Towarzystwa Patriotycznego. Na emigracji – najpierw we Francji, później w Anglii – należał do współtworzonych przez siebie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i Gromad Ludu Polskiego, których był ideologiem.