Stanisław Egbert Koźmian (1811-1885)

Tłumacz dzieł Szekspira, a także poematów m.in. Byrona i Shelleya.

Stanisław Egbert Koźmian

Uczestnik powstania listopadowego, po jego upadku przebywał na emigracji w Anglii, z której przeniósł się do Wielkopolski, gdzie m.in. był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego bratem był czołowy polski ultramontanin, ks. Jan Koźmian.