Konstanty Gaszyński (1809-1866)

Polski poeta, prozaik i publicysta.

Konstanty Gaszyński

Uczestnik powstania listopadowego, po jego klęsce na emigracji (zamieszkał w Aix-en-Provence), przyjaciel Zygmunta Krasińskiego, autor m.in. powieści Dwaj Śreniawici (1830), poematu Czarna sukiennka (1832), satyrycznego dzieła Pan Dezydery Boczko i sługa jego Pafnucy (1846) i Listów z podróży po Włoszech (1853).