Karol Sienkiewicz (1793-1860)

Historyk, publicysta konserwatywny, jedna z najważniejszych postaci Hotelu Lambert.

Urodził się 20 stycznia 1793 r. w Kalinówce na Podolu. Wykształcenie zdobywał w Humaniu, Winnicy i Krzemieńcu. Dzięki wsparciu księcia Adama Czartoryskiego studiował bibliotekarstwo w Paryżu. Był prywatnym sekretarzem Czartoryskiego i kierownikiem Biblioteki Czartoryskich w Puławach. Wziął udział w powstaniu listopadowym – m.in. podniósł postulat, by prezes Rządu Narodowego, Adam Czartoryski, został ogłoszony królem polskim, co miało poprawić wizerunek powstania w oczach monarchii europejskich (przede wszystkim Francji i Wielkiej Brytanii). Po insurekcji wyemigrował do Francji, gdzie współtworzył Hotel Lambert i Bibliotekę Polską w Paryżu, redagował „Kronikę Emigracji Polskiej” i brał udział w pracach Wydziału Historycznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Zainicjował powstanie tajnego Związku Jedności Narodowej (1833), którego celem było przygotowanie kraju do przyjęcia przywództwa Czartoryskiego, gdyby wybuchło kolejne powstanie. Zarazem odrzucał ideę intronizowania księcia na emigracji, lansowaną przez nurt monarchiczny Hotelu Lambert, skupiający się wokół pisma „Trzeci Maj”. Jego sprzeciw wynikał z przekonania, że republikańsko nastawiona duża część emigracji nie zgodziłaby się na takie rozwiązanie, co skompromitowałoby kandydata na tron. Swe prace publikował m.in. w „Skarbcu Historii Polskiej”. Zmarł 6 lutego 1860 r. w Paryżu.