Józefat Bolesław Ostrowski (1803 lub 1805-1871)

Polski działacz polityczny i publicysta.

Uczestnik powstania listopadowego, po jego klęsce na emigracji w Paryżu, gdzie reaktywował „Nową Polskę”, pismo wydawane pierwotnie we współpracy z Maurycym Mochnackim jako organ środowisk lewicowych zaangażowanych w powstanie.