Józef Wysocki (1809-1873)

Generał brygady Wojska Polskiego.

Józef Wysocki

Wziął udział w powstaniu listopadowym, następnie wyemigrował do Francji, gdzie zaangażował się w prace Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W czasie Wiosny Ludów działał w krakowskim Komitecie Narodowym i dowodził Legionem Polskim na Węgrzech (wtedy awansował na generała), gdzie wspierał powstańców węgierskich. W 1862 r. stanął na czele Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo, którą stworzył z Ludwikiem Mierosławskim. Wziął udział w powstaniu styczniowym. Ostatnie lata życia spędził we Francji.