Jan Skrzynecki (1787-1860)

Oficer wojsk Księstwa Warszawskiego.

Jan Skrzynecki

Generał wojska polskiego w Królestwie Polskim, naczelny wódz armii polskiej od 26 lutego do 12 sierpnia 1831 r., po powstaniu listopadowym przebywający na emigracji.