Gustaw Małachowski (1797-1835)

Polski polityk.

Gustaw Małachowski

Podczas powstania listopadowego zastępca ministra spraw zagranicznych (od 2 lutego 1831 r., 2 maja tego roku podał się do dymisji, przyjętej 3 maja), poseł na Sejm z powiatu szydłowieckiego, oponent nurtów radykalnych, w tym kaliszan (choć w 1827 r. z poparciem kaliszan został posłem na sejm z powiatu częstochowskiego i uchodził wtedy za liberała). Na emigracji blisko współpracował z Adamem Czartoryskim.