Bogdan Teodor Jański (1807-1840)

Polski ekonomista, założyciel Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

Bogdan Teodor Jański

Od 1828 r. przebywał na emigracji w Paryżu. W czasie powstania listopadowego pełnił rolę tajnego agenta Rządu Narodowego. Był przyjacielem i tłumaczem dzieł Adama Mickiewicza. Został pierwszym kierownikiem nowo utworzonej Biblioteki Polskiej. Po nawróceniu porzucił idee radykalne. Skupił wokół siebie grono młodych działaczy emigracyjnych – m.in. Hieronima Kajsiewicza i Piotra Semenenkę, którzy stworzyli później zakon zmartwychwstańców.