Aleksander Walewski (1810-1868)

Syn Napoleona I Bonaparte i Marii Walewskiej.

Aleksander Walewski

Wziął udział w powstaniu listopadowym, po którym wyemigrował do Francji, gdzie służył w armii, był dziennikarzem i publicystą. Za rządów swego kuzyna Napoleona III pełnił misje dyplomatyczne jako ambasador francuski w Toskanii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, zaś w 1855 r. został ministrem spraw zagranicznych – był nim do 1860 r.