Aleksander Pułaski (1800-1838)

Polski działacz niepodległościowy.

Aleksander Pułaski

Ksiądz, uczestnik powstania listopadowego, w trakcie którego był wiceprezesem Towarzystwa Patriotycznego, na emigracji współzałożyciel TDP i członek Zemsty Ludu, współredagował w Brukseli „Voix du Peuple”.