Adam Gurowski (1805-1866)

Polski działacz polityczny.

Adam Gurowski

W Królestwie Kongresowym związany z kaliszanami, następnie przeszedł na pozycje radykalne. Wziął udział w powstaniu listopadowym, po którym udał się na emigrację do Francji. Tworzył wraz z Joachimem Lelewelem Komitet Narodowy Polski, po odejściu z tej organizacji współorganizował Towarzystwo Demokratyczne Polskie, ale na przełomie 1832/1833 r. został z niego usunięty. Głośnym wydarzeniem było jego zerwanie ze sprawą polską, potępienie powstania listopadowego i zwrócenie się do władz carskich z prośbą o amnestię. Przeszedł na pozycje panslawistyczne (La vérité sur la Russie, 1835) i apostazji narodowej – dzięki czemu mógł uzyskać pracę w administracji rosyjskiej (choć nieodpowiadającą jego aspiracjom, sięgającym doradzania carowi). W 1844 r. opuścił Rosję i mieszkał kolejno w Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. W 1849 r. wyemigrował do USA, gdzie kontynuował działalność na rzecz interesów rosyjskich, był znanym publicystą – w czasie wojny secesyjnej wspierającym Północ – i napisał wysoko ocenione książki Russia as it is (1854) i America and Europe (1857).